Så är det åter dags för val till den svenska riksdagen. Många av oss samer tror att vi, genom att utnyttja vår demokratiska rätt att rösta, kan påverka den svenska samepolitiken. - Vi tror att det, efter valet, kommer att bli bättre för oss. Inget är mer felaktigt. Det har ingen betydelse för oss samer vilket eller vilka partier som kommer till makten och bildar regering.

Svenska riksdagsvalet- inget för oss samer!

Som väljargrupp är vi samer ointressanta eller till och med en belastning för de svenska partierna. Vi kan därför inte vänta oss några feta vallöften inför höstens val. Pliktskyldigt har partierna numera var sitt samepolitiska program, som i allmänna ordalag, talar om vikten av att ha samisk kultur och samiska näringar i Sverige. Men inget parti törs ta tag i de "heta" frågorna. Inget parti törs gå ut och lova samiskt självstyre, samisk äganderätt till markerna, ett upprivande av beslutet om fria småviltjakten och fria fisket inom det samiska territoriet. Inte heller kan vi förvänta oss att någon går ut och lovar att lösa konflikten med privata markägare, om vinterbetesrätten. Eller att en gång för alla lösa rovdjursfrågan utifrån ett samiskt perspektiv. För varje samisk röst de skulle vinna, skulle de förlora ett större antal svenska röster. Det är den bittra sanningen. Ingen politiker eller politiskt parti blir populär genom att ställa sig på samernas sida. Vad vi kan förvänta oss från politiskt håll är fler utredningar som, förutom att de förhalar frågorna, bara visar att politikerna ändå gjort något. Att utredningarna ska utmynna i, för oss, positiva politiska beslut är blott en önskedröm.

De stora väljargrupperna bestämmer.

I ett demokratiskt styrt samhälle är det de stora väljargrupperna som bestämmer. Till exempel är invandrarna i dag en stor väljargrupp. De traditionella svenska partierna riktar därför ett stort intresse till denna väljargrupp. De sätter invandrare på valbar plats på såväl riksdags- som landstings- och kommunlistor. Det är bra. De är en del av den svenska befolkningen och ska vara med och besluta om hur landet ska styras i stort som i smått. Samerna är också en del av den svenska befolkningen. Inga samer förekommer på valbar plats på riksdagslistor. Inte för att de är samer. Vi är utan möjlighet att, i kraft av vårt antal, kunna kräva att få vara med och bestämma. Det är nackdelen med ett demokratiskt styrelseskick. I riksdagen har vi alltid varit beroende av att andra för vår talan. Det har aldrig varit frågan om hela partier, utan om enstaka riksdagsmän/kvinnor som av olika anledningar särskilt uppmärksammat de samiska frågorna. De har i sin tur haft svårt att få stöd för sin uppfattning både inom det egna partiet och inom den regeringsbildande gruppen. Flera av dem har mött sådant motstånd mot sin samevänliga inställning att de till slut inte orkat driva den vidare. Vi ska därför inte inbilla oss att vår röst i höstens val kommer att ha någon betydelse för hur de samiska frågorna hanteras under nästa mandatperiod. En socialistisk eller en borgerligt ledd regering spelar ingen roll. Som samer kan vi lika gärna strunta i valet.

Positiv särbehandling med egna riksdagsmandat att välja

Vad vi samer behöver är en positiv särbehandling inom ramen för det svenska styrelseskicket. Vi behöver ett antal egna riksdagsmandat att rösta fram, som inte är beroende av vår numerär sett i relation till den övriga svenska befolkningen. Som urbefolkning utan eget land bör vi kunna kräva den rätten. Vi måste få rätt att föra vår egen talan i den svenska riksdagen trots att vi är så få. Först då får riksdagsvalet någon betydelse för oss som samer. Jag är medveten om att det krävs en grundlagsändring för att kunna genomföra reformen. Men ska vi samer finnas kvar i framtiden som etnisk folkgrupp med en egen kultur och egna näringar så är en egen representation i riksdagen en nödvändighet.

Rösta "svenskt"

Höstens val har däremot en annan betydelse för oss samer som vi inte får glömma bort. Det är att vi alla också är medborgare i landet Sverige och som personer beroende av vilken politik som förs när det gäller sociala frågor, skattefrågor och så vidare. Därmed kan vi använda vår demokratiska rätt att rösta i de olika valen, men vi får göra det från ett "svenskt" synsätt och inte som samer. Åtminstone till dess att partierna vågar ta tag i de "heta" samiska frågorna. Vilket de förmodligen aldrig kommer att göra, då det vore detsamma som politiskt självmord. Vi får fortsätta att som samer leva i en demokratisk diktatur där vår samiska röst aldrig kommer att tillåtas göra sig hörd i den svenska riksdagen.