Olof och Torvald (döpt efter en miljöförkämpe).

Olof and Torvald the reindeer (named after a certain non-native enviromentalist).