Nyheter!

Samebyar i Västerbotten vann i tingsrätten i det s.k. Nordmalingmålet angående vinterbetesrätten. Markägarna har överklagat domen till Hovrätten.
  • Tåssåsens sameby förlorade i tingsrätten målet angående vinterbetesrätten i Rätan/Klövsjöområdet. Domen kom den 8 augusti 2005 och var trots allt väntad. Med de beviskrav som svensk domstol kräver så klarar en sameby inte att bevisa sin urminneshävd/sedvanerätt till markerna. Domen i sin helhet finns att ladda ner här från min hemsida under fliken "pressfolder". Samebyn överklagade domen den 24 augusti och kompletterade överklagan den 29 augusti med en begäran att målet ska återförvisas till Tingsrätten på grund av rättegångsfel. Hovrätten har nu avslagit begäran om återförvining. Läs om varför under "Pressfolder"