Samefolket nr 6-7,
juli 1999

Av: Olof T Johansson

Rubriker.jpg (21496 bytes)

Jag är makalös!

Nej, jag har inte fått storhetsvansinne. Jag konstaterar bara fakta. Jag ÄR makalös. Läs rubriken en gång till och tänk efter. Tänk på vilken tolkning du gör av den. En rubrik ska locka till läsning. Till att fastna just för den artikeln. Eller till att köpa tidningen om det är på en löpsedel. Är du inte intresserad av att läsa artikeln så minns du i alla fall rubriken. Det är ibland farligt, då artikeln kan ha en helt annan innebörd än vad själva rubriken säger. Eller vad du tror den säger.

Sameledare gripen för terrorbomben

Så löd rubriken på Expressens förstasida den 26 mars i år. Liknande rubriker stod att läsa i flertalet svenska tidningar. Knappt någon i Sverige kunde undgå budskapet att en same gripits för terrordåd. Det var en nyhet. En nyhet som varade i några dagar.
Jag var väl medveten om att när jag släpptes skulle det inte bli några stora rubriker. Möjligen en liten notis långt bak i tidningen. Då skulle människor för all framtid bara minnas den första rubriken. Därför valde jag att göra en spektakulär presskonferens, som även den skulle locka media till rubriker.
Samma sak hände några veckor senare, när nästa "sameledare" greps för olaga björnjakt. Stora rubriker och han blev av allmänheten både fälld och dömd utan domstol.
Efter dessa händelser har vi fått ett nytt begrepp; sameledare. Ingen vet vad det betyder eller hur man blir utnämnd till det. Eller är det så att man måste bli anhållen för att bli kallad det?

Läs kritiskt

Ta som läsare inte för givet att rubriken är en sanning. Den kan vara dubbelbottnad och dess enda syfte är att locka dig att läsa vidare. Ordet rubrik kommer förresten från latinets rubrica som betyder röd jord; rödfärgad överskrift i senromersk lag. Så nu vet ni det!
När jag gick i skolan, var det under en tid, när det mesta i samhället skulle ifrågasättas. Jag fick lära mig att kritiskt granska vad tidningar skrev, vad myndigheter beslutade och så vidare. Att "sanningen" många gånger berodde på vem som framförde den. Det har präglat hela mitt liv och jag ifrågasätter ständigt vad som skrivs och beslutas. Samtidigt har jag insett rubrikernas betydelse och använder mig gärna av det själv. För att föra ut budskap om oss samer och vår situation till en alldeles för okunnig allmänhet. Men jag är noga med att se till, att budskapet är korrekt och försvarbart. Det ska tåla en kritisk granskning.
En tidningsartikel som jag ofta använder mig av, där vare sig rubriken, artikeln eller budskapet tål en kritisk granskning är från Dagens Nyheter den 21 juli 1995. "Renskötsel förstör svenska fjällen." "Sveriges fjällvärld är på väg att förstöras. Alltför många renar gör att växtligheten håller på att försvinna. Det fastslås i en rapport som Världsnaturfonden (WWF)inom kort publicerar".
Det budskapet har okritiskt anammats och upprepats i media, så att det nu betraktas som en sanning, utan att någon numera minns vad det kom ifrån. Även politiker ser det tyvärr okritiskt som en sanning. Senast jag stötte på det var vid vår Europaturne. Där lyckades jag spåra spridningen till en av våra svenska EU-parlamentariker. Tyvärr ser jag nu att hon omvalts.

Nyheter är färskvara

Minns ni motstående sida i Expressen till där mitt gripande beskrevs? Där var en rubrik om en popsångare som greps för misshandel. Ni kanske minns att han inte namngavs. Men frågan är om ni vet vad som hände sedan. Släpptes han? Anhölls han? Blev han dömd? Själv vet jag inte om det stått i tidningarna. Men jag minns rubriken.
Om något felaktigt publiceras om oss samer måste vi reagera blixtsnabbt på det. Med modern teknik är det inte svårt. Alltför ofta gör vi som strutsen, stoppar huvudet i sanden och låtsas som om inget hänt. Eller hoppas på att någon "annan" ska engagera sig och sticka ut hakan. Det omvända skedde vid gripandet av mig.
Det kollektiva samiska engagemanget var fantastiskt. Där gjorde ni verkligen ett bra jobb. Tack för det!
Därför behöver inte slutresultatet av den händelsen innebära något negativt för oss samer, utan kan tvärtom komma att bli positivt. Många av de svåra samiska frågorna lyftes fram i rampljuset och politikerna kan inte längre blunda för dem.

Det här är sant!

Före midsommar deltog jag i en samisk skrivarkurs. När vi satt och berättade historier för varandra avslutades varje historia med "och det här är alldeles sant". Först tänkte vi inte på det. Sedan skrattade vi. Kanske vi är så vana att bli misstrodda att vi omedvetet känner att vi måste poängtera att det vi berättar är sant. Redan Johan Turi i sin bok "Berättelsen om samerna" poängterade att det han berättade var sant.
Hur var det nu med rubriken till den här krönikan? Tja, den var bara avsedd för att locka dig att läsa vidare. Och det har du uppenbarligen gjort.
Dessutom är den alldeles sann. Jag är ogift!


Expressen.jpg (44946 bytes)

Framsida | Till sidan med krönikor